ศูนย์สอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ศูนย์สอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ประกาศสอบ ICT

ประกาศอบรม ICT

ประกาศกำหนดการชำระเงิน

ตารางอบรม / สอบ ICT ประจำปี 2566

ทำความรู้จักกับศูนย์สอบ ICT
ปฏิทินการสอบประจำปี
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ
ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าสมัครสอบ
ขั้นตอนการทำข้อสอบ
ตรวจสอบคะแนน

บทเรียน e-learning

e-Learning สำหรับนักศึกษารหัส 57-63
e-Learning สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป